Bảo hiểm TNDS xe máy, ô tô

Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe cơ giới

BẢO HIỂM TNDS BẮT BUỘC XE MÁY

Ngày 15/01/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP (Nghị định 03) về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế cho Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ (Nghị định 103). Nghị định 03 có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.Theo đó, người tham gia giao thông phải luôn mang theo giấy bảo hiểm có hiệu lực (bản điện tử hoặc bản cứng), xuất trình khi có yêu cầu của CSGT hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường (nếu có) bao gồm:

 • Tờ khai thông báo tai nạn
 • Bản sao giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm, CMND
 • Tài liệu chứng minh mức độ chấn thương đối với người, tùy theo từng trường hợp có thể là các giấy tờ sau:giấy chứng thương, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, hồ sơ bệnh án…
 • Tài liệu thể hiện thiệt hại về tài sản: hóa đơn, chứng tỏ hợp lệ về mặt sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại.
 • Bản copy các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn như: Biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn, sơ đồ hiện trưởng, bản ảnh (nếu có); biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn; Kết quả điều tra ban đầu của công an
 • Với trường hợp xảy ra cháy, nổ với xe, cần có thêm biên bản giám định thiệt hại của công ty bảo hiểm….

Việc mua bảo hiểm TNDS xe máy được thực hiện dễ dàng, với lợi ích dành cho người mua như sau:

 • Phí tham gia thấp chỉ dưới 100,000; tránh được mức phạt từ 100,000-200,000 nếu không xuất trình được khi bị kiểm tra bởi cơ quan chức năng.
 • Mua 100% trực tuyến, có thể cấp chứng nhận điện tử hoặc bản cứng
 • Quyền lợi bảo hiểm từ 50,000,000 đến 150,000,000; bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe.

Đăng ký mua bảo hiểm TNDS xe máy

Filters Sort results
Reset Apply
Sản phẩm bảo hiểm
Đặc điểm
Bảo hiểm TNDS xe máy BIC
Mua bảo hiểm trực tuyến Phí bảo hiểm: 60.500/năm (<50cc) 66.000/năm (>50cc) Xe máy điện: 60.500/năm

Đối tượng bảo hiểm:

  Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần có bảo hiểm TNDS

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

 • Về người: tối đa 150.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể:
Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
Chết do tai nạn Trả đủ 150.000.000đ / 1 người / 1 vụ
Thương tật do tai nạn Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"
 • Về tài sản: tối đa 50.000.000đ / vụ tai nạn.

Thời hạn bảo hiểm

1,2,hoặc 3 năm

 

Bảo hiểm TNDS ô tô BIC
Tính phí tại đây

Đối tượng bảo hiểm:

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần có bảo hiểm TNDS

Phạm vi bảo hiểm:

- Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
- Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Quyền lợi bảo hiểm-

- Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
- Về tài sản: tối đa 100.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

 

bảo hiểm TNDS xe máy bảo minh
Phí: từ 60.500/năm Tính phí miễn phí /tư vấn sản phẩm miễn phí tại đây

Quyền lợi bảo hiểm TNDS xe máy

 • – Đối với thiệt hại về người: 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
 • – Đối với thiệt hại về tài sản: 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Phạm vi bảo hiể

 • – Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • – Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

 

 

Bảo hiểm TNDS xe ô tô Bảo Minh
Phí đa dạng theo nhu cầu Tính phí miễn phí /tư vấn sản phẩm miễn phí tại đây

Đặc điểm

Chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Quy tắc, điều khoản, biểu phí do Bộ Tài chính ban hành.

Quyền lợi bảo hiểm TNDS xe ô tô

1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi bảo hiểm thuộc trách nhiệm, Bảo Minh sẽ bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại như sau:

 • Thiệt hại về người: theo bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người với mức trách nhiệm tối đa là 150.000.000 đ/người/vụ.
 • Thiệt hại về tài sản: được bồi thường trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của các bên. Tổng số tiền chi trả không vượt 100.000.000 đ/vụ cho các tài sản bị thiệt hại liên quan đến tai nạn do lỗi của chủ xe/lái xe.

2. Trường hợp cần thiết, Bảo Minh sẽ tạm ứng ngay một phần những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Phạm vi bảo hiể

1. Khi chủ xe tham gia bảo hiểm theo quy định, sẽ được bồi thường theo các trường hợp sau:

a. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

b. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

2.  Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với Bảo Minh để tham gia hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện vượt mức bắt buộc.

 

 

Bảo hiểm TNDS xe máy Bảo Việt
Tính phí và nhận tư vấn miễn phí tại đây Phí bảo hiểm xe dưới 50cc: 55.000/năm (chưa VAT) Phí bảo hiểm xe trên 50cc: 60.000/năm (chưa VAT) Xe motor 3 bánh: 290.000/năm (chưa VAT)

Bảo hiểm TNDS Xe máy Bảo Việt (bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe) với một khoản chi phí nhỏ chỉ từ 66.000 đồng, bạn đã có thể bảo vệ cho chiếc xe và người thân khi tham gia giao thông

1. Gói bảo hiểm dành cho xe máy bao gồm:

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe

- Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

2. Quyền lợi bảo hiểm

Tham gia Gói bảo hiểm toàn diện xe máy, khách hàng sẽ được bồi thường:

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe gây ra

- Thiệt hại về thân thể đối với người điều khiển xe và người ngồi trên xe bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông

3.Quyền lợi bảo hiểm

- Thiệt hại về thân thế, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe gây ra

- Thiệt hại về thân thể đối với người điều khiển xe và người ngồi trên xe bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông

 

BẢO HIỂM TNDS BẮT BUỘC XE Ô TÔ

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với xe ô tô, CSGT hoặc cơ quan có thẩm quyền có quyền kiểm tra khi xe lưu thông.

Mức phạt từ 400.000-600.000 nếu chủ xe không có bảo hiểm TNDS bắt buộc. Mức bồi thường mới nhất là 150.000.000/vụ. Mức phí do nhà nước qui định như sau:

Đăng ký mua bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

Filters Sort results
Reset Apply
Sản phẩm bảo hiểm
Đặc điểm

Đối tượng bảo hiểm:

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần có bảo hiểm TNDS

Phạm vi bảo hiểm:

- Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
- Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Quyền lợi bảo hiểm-

- Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
- Về tài sản: tối đa 100.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

 

Bảo hiểm TNDS xe ô tô Bảo Minh
Phí đa dạng theo nhu cầu Tính phí miễn phí /tư vấn sản phẩm miễn phí tại đây

Đặc điểm

Chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Quy tắc, điều khoản, biểu phí do Bộ Tài chính ban hành.

Quyền lợi bảo hiểm TNDS xe ô tô

1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi bảo hiểm thuộc trách nhiệm, Bảo Minh sẽ bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại như sau:

 • Thiệt hại về người: theo bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người với mức trách nhiệm tối đa là 150.000.000 đ/người/vụ.
 • Thiệt hại về tài sản: được bồi thường trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của các bên. Tổng số tiền chi trả không vượt 100.000.000 đ/vụ cho các tài sản bị thiệt hại liên quan đến tai nạn do lỗi của chủ xe/lái xe.

2. Trường hợp cần thiết, Bảo Minh sẽ tạm ứng ngay một phần những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Phạm vi bảo hiể

1. Khi chủ xe tham gia bảo hiểm theo quy định, sẽ được bồi thường theo các trường hợp sau:

a. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

b. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

2.  Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với Bảo Minh để tham gia hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện vượt mức bắt buộc.

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password