Cách tính Quỹ tài chính dự phòng đơn giản nhất

700

Quỹ tài chính dự phòng rủi ro là khoản tài chính đảm bảo cho gia đình, người thân đảm bảo cuộc sống ổn định khi bạn gặp rủi ro, không còn tạo ra thu nhập. Thông thường, quỹ dự phòng tài chính rủi ro bằng 10 lần khoản thu nhập định kỳ hàng năm, đồng nghĩa với việc đảm bảo tài chính cho gia đình trong 10 năm để tìm nguồn tài chính thay thế khác.

Việc lập quỹ dự phòng rủi ro nhằm giải đáp những câu hỏi sau

 – Nếu bạn mất đi nguồn thu nhập thì sẽ sử dụng nguồn tài chính nào để duy trì cuộc sống sinh hoạt của gia đình và người phụ thuộc

 – Những khoản chi phí phát sinh trong tương lai là bao nhiêu ? Cần có bao nhiêu tiền để các thành viên trong gia đình có thể duy trì mức sinh hoạt như bình thường? Các mục tiêu tài chính có thể được đảm bảo để duy trì, ví dụ như việc kết hôn, hay du học của con cái? Các khoản nợ vay của bản thân và gia đình sẽ được thanh toán đầy đủ

Nếu không có sự chuẩn bị quỹ dự phòng tài chính, chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ có sự biến động, không thể chi trả cho các khoản phát sinh định kỳ.

mất nguồn tài chính

Nếu có sự chuẩn bị quỹ dự phòng tài chính, cuộc sống được đảm bảo các khoản chi phí phát sinh trong khoảng thời gian 10 năm, đủ để tìm kiếm các nguồn tài chính khác thay thế.

nguồn tài chính dự phòng được đảm bảo

 

Để tính toán Quỹ dự phòng tài chính cần có, chúng ta có thể sử dụng bảng tính sau để tính, bằng việc nhập các giá trị tương ứng, bảng tính sẽ cho ra giá trị để ta tham khảo.

 

Thông thường, quỹ dự phòng tài chính được thực hiện thông qua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, là sản phẩm phù hợp nhất hiện nay để thực hiện kế hoạch, do bạn chỉ phải đóng mức phí thường niên rất thấp so với quyền lợi nhận được nếu phát sinh rủi ro.

Việc tính toán Quỹ dự phòng tài chính cần được đánh giá định kỳ khi phát sinh chi phí, hay những kế hoạch tài chính nhằm luôn chủ động nguồn tài chính trước những rủi ro phát sinh.

Bảng tính tại đây

Nguồn ảnh: Pininterest

-Quảng cáo-

Ý kiến của bạn