Tìm hiểu bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm

450
 

Bản dự thảo kế hoạch bảo hiểm nhân thọ là bản mô tả những quyền lợi mà người tham gia được hưởng, thông tin chi tiết người mua, người thụ hưởng, dòng tiền bao gồm tiền phí đóng bảo hiểm cũng như giá trị nhận lại qua thời gian ứng với mỗi trường hợp.

Để hiểu rỏ hơn bản dự thảo có thể giúp bạn có những thông tin gì trước khi quyết định tham gia kế hoạch, chúng ta hãy cùng xem một bản dự thảo mẫu sản phẩm “Chắp cánh tương lai của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam để hiểu rõ hơn.

Bản dự thảo được thiết lập trên cơ sở các thông tin mà khách hàng cung cấp như loại sản phẩm, tuổi người tham gia (người mua), tuổi người được bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, nghề nghiệp, các sản phẩm bổ trợ mà người mua chọn tham gia.

  • Bản dự thảo cung cấp thông tin về Tên sản phẩm, Quyền lợi chính của sản phẩm.
  • Thông tin chi tiết Người mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Phí phải đóng, Quyền lợi chính, quyền lợi bổ trợ
  • Giải thích về quyền lợi của sản phẩm
  • Diễn giải cơ bản điều khoản quyền lợi của sản phẩm,như những loại bệnh được bảo hiểm chi trả, những trường hợp nào không được bảo hiểm chi trả….
  • Minh họa chi tiết dòng tiền, số tiền đã đóng qua mỗi năm, giá trị tiền mặt có thể rút, quyền lợi bảo hiểm theo từng năm, giá trị tiền mặt nhận về khi hợp đồng đáo hạn… 

Như vậy, chỉ với bản dự thảo kế hoạch, khách hàng đã có thể hình dung ra những quyền lợi mà mình nhận được khi tham gia sản phẩm. Có rất nhiều khách hàng sau khi xem qua bản kế hoạch dự thảo đã quyết định tham gia sản phẩm.

 

 

Ý kiến của bạn